Η Συντονιστική Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας και το Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργάνωσαν Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών για τους εργαζόμενους διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Πατρών. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε 4 σειρές από τον Δεκέμβριο 2017 έως το Ιούνιο 2018. Συνολικά σε όλες τις σειρές εκπαιδεύτηκαν 79 άτομα από το προσωπικό του Πανεπιστημίου όλων των κλάδων (διοικητικό, εκπαιδευτικό, τεχνικό κλπ) καθώς και φοιτητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές σε τεχνικές παροχής πρώτων βοηθειών σε περιβάλλον γραφείου και στην εφαρμογή ασφαλών και αποτελεματικών ενεργειών για την αντιμετώπιση σημαντικών περιστατικών ανάγκης. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1. Ορισμός - Στόχος πρώτων βοηθειών
2. Εκτίμηση της κατάστασης του θύματος - Σειρά παροχής πρώτων βοηθειών
3. Φαρμακείο
4. Απώλεια αισθήσεων (λιποθυμία)
5. Θέση ανάνηψης 
6. Αιμορραγίες και Πρώτες Βοήθειες
7. Πνιγμός – Πνιγμονή - Ξένο σώμα
8. Εγκαύματα
9. Ηλεκτροπληξία
10. Βασική «Καρδιοπνευμονική Ανάνηψη» (ΚΑΡ.Π.Α.)