Αντιμετώπιση Ατυχημάτων στο Χημικό Εργαστήριο

Τραυματισμοί και Πρώτες Βοήθειες

Βασικός κανόνας σε περίπτωση τραυματισμού εργαζόμενου ή εκπαιδευόμενου σε χημικό εργαστήριο: Δεν εφαρμόζονται ιατρικές πρακτικές από κανέναν που δεν έχει πτυχίο Ιατρικής ή ανάλογη σχετική πιστοποιημένη εκπαίδευση.

Στην παράγραφο που ακολουθεί, περιγράφονται οι βασικές και άμεσες πρώτες βοήθειες που δίδονται πριν την ιατρική περίθαλψη ή σε περίπτωση ελαφρού τραυματισμού.