Άσκηση Τμήματος Χημείας

Άσκηση Εκκένωσης κτιρίου Χημικών Μηχανικών

Ασκηση Εκκένωσης και αντιμετώπισης ράδιο βιοχημικού κινδύνου στο Κτιριο της Πρυτανείας