Κατά την άσκηση της εργασίας, τα προληπτικά μέτρα σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας πρέπει να τηρούνται από όλους. Αυτό δεν αποτελεί μόνο κοινή λογική, αλλά, σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η ευθύνη και υποχρέωση είναι απαίτηση από τη νομοθεσία. Η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία είναι εξίσου σημαντική με την αποφυγή του αυτοτραυματισμού κατά την εργασία.

Πέρα από το κόστος από την άποψη της απώλειας ανθρώπινων ζωών και της οδύνης των εργαζομένων και των οικογενειών τους, τα ατυχήματα επηρεάζουν και τις επιχειρήσεις και την κοινωνία στο σύνολό της. Λιγότερα ατυχήματα σημαίνουν λιγότερες αναρρωτικές άδειες με αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος και λιγότερη διατάραξη της παραγωγικής διαδικασίας. Απαλλάσσονται επίσης οι εργοδότες από το κόστος πρόσληψης και κατάρτισης νέου προσωπικού και μπορεί να μειωθεί το κόστος της πρόωρης συνταξιοδότησης και των ασφαλιστικών αποζημιώσεων.

Τα ολισθήματα, τα παραπατήματα και οι πτώσεις αποτελούν τη σημαντικότερη αιτία ατυχημάτων σε όλους τους κλάδους, από τη βαριά μεταποίηση έως τις εργασίες γραφείου. Στις πηγές κινδύνου συγκαταλέγονται επίσης η πτώση αντικειμένων, τα θερμικά και χημικά εγκαύματα, οι πυρκαγιές και οι εκρήξεις, οι επικίνδυνες ουσίες και το άγχος. Για την πρόληψη των ατυχημάτων στο χώρο εργασίας, οι εργοδότες πρέπει να καθιερώνουν σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας που να ενσωματώνει τις διαδικασίες εκτίμησης και ελέγχου του κινδύνου.