Εβδομάδα Υγείας και Ασφάλειας

22 έως 26 Φεβρουαρίου 2016

Πανεπιστήμιο Πατρών

Α3 afisa 1

Η Συντονιστική Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας και το Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνουν από 22 έως 26 Φεβρουαρίου 2016 την «Εβδομάδα Υγείας και Ασφάλειας» στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι να ενημερώσει και να διαμορφώσει τις αντίστοιχες νοοτροπίες όσον αφορά την Εργασιακή Ασφάλεια και Υγεία στην Πανεπιστημιακή κοινότητα.

Κατά την διάρκεια της εβδομάδας θα υπάρξει πλήθος εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση και επιμόρφωση όλων των μελών του Πανεπιστημίου σε θέματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, έρευνας και εκπαίδευσης. Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου από 17.00 έως 20.00 θα διεξαχθεί η κεντρική εκδήλωση της εβδομάδας με θέμα «Εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια στο Πανεπιστήμιο Πατρών» στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (αίθουσα Ι4). 

Το πρόγραμμα της εβδομάδας:

«Εβδομάδα Υγείας και Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πατρών»

22 έως 26 Φεβρουαρίου 2016

Πανεπιστήμιο Πατρών

Δευτέρα 22/2/2016

Βιώσιμη πρόληψη στο περιβάλλον εργασίας

(αίθουσα εκδηλώσεων κτιρίου Α)

Τρίτη 23/2/2016

Πρόληψη μηχανικών παραγόντων κινδύνου

(αίθουσα εκδηλώσεων κτιρίου Α)

Τετάρτη 24/2/2016

Πυροπροστασία – Πυρόσβεση

(αίθουσα εκδηλώσεων κτιρίου Α)

Πέμπτη 25/2/2016

Οδική Ασφάλεια και Ασφάλεια Μεταφορών

(αίθουσα εκδηλώσεων κτιρίου Α)

Παρασκευή 26/2/2016

Υγεία στους χώρους μάθησης και έρευνας

(αίθουσα εκδηλώσεων κτιρίου Α)

12.30-12.50 Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας

Εισηγητής: Γ. Θωμόπουλος, Τεχνικός Ασφαλείας Πανεπιστημίου Πατρών

12.50-13.10 Εργασιακό άγχος και χρόνια νοσήματα

Εισηγήτρια: Δ. Τριανταφύλλου, Ιατρός Εργασίας

13.10-13.30Οργανωτικοί και Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, Άγχος, Εξουθένωση

Εισηγητήτρια: Γ. Κωνσταντοπούλου, Ψυχολόγος

13.30-14.00 Στρογγυλό τραπέζι: ‘Αγχος και Ψυχοκοινωνικοί Παράγοντες στην εργασία

12.30-13.00 Προστασία από ηλεκτρικούς κινδύνους

Εισηγητής: ΣΕΠΕ-Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαϊας

13.00–13.30 Ασφάλεια στην χρήση μηχανών

Εισηγητής: ΣΕΠΕ-Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαϊας

13.30–14.00 Στρογγυλό τραπέζι: Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο του Πανεπιστημίου

12.30-12.50 Μέτρα Πυροπροστασίας στους χώρους Πανεπιστημίου

Εισηγητής: Πυροσβεστική Υπηρεσία

12.50-13.10 Αντιμετώπιση πυρκαϊάς: πρακτικές και τρόποι

Εισηγητής: Πυροσβεστική Υπηρεσία

13.10-13.30 Αντιμετώπιση σεισμικού κινδύνου

Εισηγητής: Πυροσβεστική Υπηρεσία

13.30-14.00 Πρακτική εξάσκηση σε χρήση πυροσβεστικών μέσων

(αίθριο κτιρίου Α)

12.30-13.00: Τροχαία Ατυχήματα και Πρόληψη

Εισηγητής:Τροχαία Πατρών

13.00-13.30 Οδική Ασφάλεια

Εισηγητής: ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ

13.30-14.00 Οδική ασφάλεια στην Πανεπιστημιούπολη

Εισηγητής: Χόνδρος Θωμάς, Επίκ. Καθηγητής

12.30-13.00 Ασφαλής Διαχείριση Χημικών

Εισηγητήτρια: Χ. Παπαδοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια

13.00-13.30 Ακτινοπροστασία στο εργαστήριο

Εισηγητής: Γ. Παναγιωτάκης, Καθηγητής, Υπεύθυνος Ακτινοπροστασίας ΠΠ

13.30-14.00 Βιολογικοί παράγοντες – Καρκινογόνες ενώσεις

Εισηγητής: Π. Κλεπετσάνης, Επίκ. Καθηγητής,

 

Κεντρική Εκδήλωση

«Εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια στο Πανεπιστήμιο Πατρών»

Τετάρτη 24/2/2016, 5.00 - 8.00 μ.μ.

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Αίθουσα Ι4

Πρόγραμμα

17.00-17.20 Έναρξη - Χαιρετισμοί Πρυτανικές Αρχές, ΤΕΕ

17.20-17.30 «Ο ρόλος της Συντονιστικής Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια του Πανεπιστημίου», Αγγελόπουλος Γ., Αν. Πρυτάνεως Φοιτητικής Μέριμνας και Υποδομών, Ενέργειας και Αειφορίας, Πρόεδρος ΣΕΥΑΠ

17.30-17.45 «Δημιουργώντας κουλτούρα πρόληψης στην Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία», Σαραφόπουλος Ν., Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός

17.45-18.00 «Προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας του Πανεπιστημίου» Θωμόπουλος Γ., Τεχνικός Ασφαλείας Πανεπιστημίου Πατρών

18.00-18.15 «Καλές πρακτικές υγείας και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους», Πολίτης Σ., ΤΙΤΑΝ ΑΕ  

18.15-18.30 Διάλειμα

18.30-18.45 «Ασφαλείς μετακινήσεις», Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών

18.45-19.00 «Συνεργασία Πανεπιστημίου και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για ασφαλείς χώρους εκπαίδευσης και έρευνας», Καναβός Τ., Πυροσβεστική Υπηρεσία Πάτρας

19.00-19.15 «Εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στο Πανεπιστήμιο», Τριανταφύλλου Δ., Ιατρός Εργασίας

19.15-19.30 «Άγχος και Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες στην εργασία», Κωνσταντοπούλου Γ., Ψυχολόγος

19.30-20.00 Συμπεράσματα - Συζήτηση