Τηλέφωνα επικοινωνίας/βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης ή κινδύνου:

  • Τηλέφωνα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας: 199
  • Τηλέφωνα ΕΚΑΒ: 166
  • Τηλέφωνα φυλάκων Πανεπιστημίου: 117716978188881, 6978188882
  • Τηλέφωνα προέδρου Τμήματος ή υπεύθυνου χώρου (εργαστηρίου/μονάδας): ανηρτημένο έξω από τον χώρο
  • Τηλέφωνα Τεχνικής Υπηρεσίας: 2610996666, 6978188888
    (ημέρες αργιών και μη εργάσιμες ώρες)
  • Τηλέφωνα Τεχνικού Ασφαλείας/Ιατρού Εργασίας: 2610996835, 2610962195