Τα κτίρια που στεγάζουν χώρους εργασίας πρέπει να έχουν δομή, στερεότητα, αντοχή και ευστάθεια ανάλογες με το είδος της χρήσης τους και να έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κτιριακού κανονισμού και όλων των Δομικών Κανονισμών (Αντισεισμικός, Οπλισμένου Σκυροδέματος, Φορτίσεων κ.λ.π.). Υ.Α. οικ. 12472/2005 - Συμπλήρωση της παρ. 3 του άρθρου 2 της Αποφ. 3046/304/89 «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (59/Δ) ΦΕΚ 366Δ_2005.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τον πλήρη οδηγό Υγιεινής και Ασφάλειας για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών.