Κάθε Πρόεδρος Τμήματος πρέπει να ορίσει μια τριμελή (τουλάχιστον) Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας (ΕΥΑ) για να ασχολείται με τα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας του τμήματος. Η Επιτροπή αυτή θα ενημερώνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας.

Η ΕΥΑ ασχολείται με την καθημερινή οργάνωση Υγιεινής και Ασφάλειας μέσα στη Σχολή/Τμήμα. Πρωταρχικός σκοπός της είναι να βοηθάει και να συμβουλεύει τον Πρόεδρο του Τμήματος στη διαχείριση των θεμάτων ΥΑΕ και να μεσολαβεί μεταξύ του Προέδρου και της ΣΕΥΑ. Τα μέλη της ΕΥΑ χρειάζονται αρκετό χρόνο και την απαραίτητη εξειδίκευση και έγκριση για να πληρούν τα καθήκοντά τους επαρκώς, τα οποία είναι:

 • Πλήρης γνώση του Οδηγού Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία και της πολιτικής του Πανεπιστημίου στο θέμα.
 • Παροχή συμβουλών στα μέλη ΔΕΠ σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία και ειδικά στον Πρόεδρο του Τμήματος για τη σύνταξη και αναθεώρηση των προγραμμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας.
 • Συνεργασία με τις αρχές σε επείγοντα θέματα.
 • Αναφορά στον Πρόεδρο του Τμήματος ή στην ΣΕΥΑ ή στον Αναπληρωτή Πρύτανη οποιουδήποτε προβλήματος Υγιεινής και Ασφάλειας που δεν μπορεί να λυθεί μέσα στη σχολή έγκαιρα προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
 • Επικοινωνία με τη ΣΕΥΑ.
 • Παρακολούθηση των συναντήσεων σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας.
 • Διεξαγωγή ή συντονισμός συστηματικών επιθεωρήσεων σε θέματα Υγιεινής, Ασφάλειας και ατυχημάτων, για να διαπιστωθούν επικίνδυνες συνθήκες ή εργασιακές πρακτικές και να καταγραφούν και ποσοτικοποιεί τα αποτελέσματα των προληπτικών δράσεων.
 • Επιβεβαίωση των ατυχημάτων και τα περιστατικών επαγγελματικών ασθενειών.
 • Ενημέρωση για τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία μέσα στο τμήμα ή στη σχολή.
 • Επιβεβαίωση ότι τα νέα μέλη της σχολής λαμβάνουν επαρκή εκπαίδευση σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλεις στην εργασία.
 • Γνωστοποίηση στα μέλη της σχολής ανακοινώσεων για:
 • Ύπαρξη αποτελεσματικής επικοινωνίας με τη ΣΕΥΑ.
 • Καταγραφή στο Τμήμα:
  • Περιοδική ανασκόπηση των διαδικασιών υγείας και Ασφάλειας του Τμήματος.
  • Τήρηση ασφαλών εργασιακών πρακτικών και διαδικασιών.
  • Παροχή προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού ανάλογα με τις ανάγκες.
  • Διατήρηση των συστημάτων προκειμένου να ελέγχεται ότι οι κανόνες υγείας και ασφάλειας όπως πρώτες βοήθειες ή πυροσβεστήρες παρέχονται και είναι σε καλή κατάσταση.
  • Εφαρμογή άλλων θεμάτων που αφορούν τη νομοθεσία ή το Πανεπιστήμιο.
 • Διεκπεραίωση άλλων καθηκόντων που της ανατίθενται από τον Πρόεδρο του Τμήματος.
  •      εκπαιδευτικά σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία
  • επιτήρηση σε θέματα Ιατρικής της Εργασίας
  • επικοινωνία με άλλους εσωτερικούς ή εξωτερικούς ειδικούς σε θέματα ΥΑΕ.
  • υψηλού επιπέδου καθαριότητας
  • λήψης επαρκών προληπτικών μέτρων ανάλογα με την εμφάνιση κάποιου κινδύνου (επαρκή προληπτικά μέτρα λαμβάνονται ανάλογα με οποιεσδήποτε αλλαγές συμβαίνουν)
  • διατήρησης εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και διαδικασιων όπως προβλέπεται στον οδηγό
  • επάρκειας πληροφόρησης και εκπαίδευσης του προσωπικού και των φοιτητών
  • διατήρησης επαρκών αρχείων ασφάλειας, όπου απαιτούνται.

 Οι Επιτροπές όπως έχουν οριστεί από τα Τμήματα (Ιανουάριος 2016) είναι:

TMHMA Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  
 
 
Βιολογίας Νταϊλιάνης Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής 
Παναγόπουλος Νικόλαος, Λέκτορας
Ροσμαράκη Ελευθερία, Λέκτορας
Γεωλογίας Χατζηπαναγιώτου
Λαμπρακης
Αβραμίδης
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιερόθεος Ζαχαρίας
Ιωάννης Κωνσταντίνου
Γεώργιος Τσιάμης
Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς & Νέων Τεχνολογιών Ελένη Τσιμπουράκη, Αναπ. Γραμματέας του Τμήματος
Δημήτριος Τσώλης, Λέκτορας  
Χρήστος Ζαφειρόπουλος, Λέκτορας 
Διοίκησης Επιχειρήσεων Σταματίου Ιωάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή
Οικονομάκη Γεώργιο, Επίκουρο Καθηγητή
Τσενέ Χρυσούλα,  Επίκουρη Καθηγήτρια  
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Λάνταβο Αθανάσιο, Καθηγητή (συντονιστή)
Σαλμά Κωνσταντίνο, μέλος Ε.ΔΙ.Π.
Γιαννακά Άρη, μέλος Ε.ΔΙ.Π
Επιστήμης των Υλικών Ιωάννης Κούτσελας
Νικόλαος Μπουρόπουλος
Γεώργιος Αυγουρόπουλος
Βασίλειος Γεωργακίλας
Ελένη Σέρπη
Εμμανουήλ Τοπογλίδης
Γεώργιος Ψαρράς
Σταύρος Ζωγάς
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Καθηγήτρια Α. Υφαντή
Αν. Καθηγητής, Ε. Μπάλιας
Επ. Καθηγήτρια Μ. Πούλου
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πυργιώτη Ελευθερία, (ΔΕΠ)
Βοβός Παναγής (ΔΕΠ)
Τσιπιανίτης Δημήτρης (ΕΤΕΠ)
Θεατρικών Σπουδών Μάρτιν Κρέεμπ, Αναπληρωτή Καθηγητή
Ιωάννα Παπαγεωργίου, Επίκ. Καθηγήτρια
Αγγελική Ρόζη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ιατρικής Μ. Λεοτσινίδης, Καθηγητής
Μ. Μαραγκός, Καθηγητής
Ε. Γελαστοπούλου, Αν. Καθηγήτρια
Γ. Πάνος, Αν. Καθηγητής
Μαθηματικών Δημήτριος Γεωργίου, Αν. καθηγητής
Όμηρος Ράγγος, Επίκ. καθηγητής
Ιωάννης Μαρματάκης, Μέλος ΕΤΕΠ
Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής Ιωάννης Γαροφαλάκης, Καθηγητής, Πρόεδρος 
Αναστ. Διαμαντής, ΕΤΕΠ 
Ιωσήφ Ιωσηφίδης, ΕΤΕΠ
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Χόνδρος Θωμάς (ΔΕΠ, Συντονιστής)
Περράκης Κώστας (ΔΕΠ)
Τσερπές Κώστας (ΔΕΠ)
Οικονομικών Επιστημών Αργυρός Γεώργιος
Πολυμένης Αθανάσιος
Γιαννακόπουλος Νικόλαος
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δημητρακόπουλος Ιωάννης
Ζαφειράτος, Παναγιώτης
Γαλάνη, Μαρία
Πολιτικών Μηχανικών Β. Καλέρης, Καθηγητής (Συντονιστής)
Ι. Δήμου, ΕΤΕΠ
Π. Τριανταφυλλίδης, ΕΕΔΙΠ
Φαρμακευτικής Κλεπετσάνης
Μαγκαφά
Τοπούζη
Φωτεινοπούλου
Φιλολογίας Κιαπίδου Ειρήνη –Σοφία
Παπαχρυσοστόμου Αθηνά
Κασπίρης Φώτης
Φιλοσοφίας Χ. Τερέζης (Καθηγητής)
Μ. Μουζάλα (Λέκτορας)
Α. Σπαγαδώρου (ΕΔΙΠ)
Φυσικής  
 
 
Χημείας Παπαδοπούλου Χριστίνα, Επ. Καθηγήτρια
Καραπαναγιώτη Χρυσή, Επ. Καθηγήτρια
Βλάμης Αλέξιος, Επ. Καθηγητής
Χημικών μηχανικών Δ. Μαντζαβίνος (Καθ., Συντονιστής)
Κ. Τσιτσιλιάνης (Καθ.)
Π. Βαφέας (Επ. Καθ.)
Β. Στιβανάκης (Λεκτ.)
Α. Καλαμπούνιας (ΕΤΕΠ)
Ο. Κούλη (ΕΔΙΠ)