Σε περίπτωση ατυχήματος που οφείλεται σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα, να διακοπεί αμέσως η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν δε διακοπεί ηπαροχή ρεύματος υπάρχει κίνδυνος θανάτου. Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι επικίνδυνο και θα πρέπει να ασχολούνται μ' αυτό μόνο οι ηλεκτρολόγοι.

 

  • Να μηνεπιχειρήσει να ασχοληθεί με τα προβλήματα των ηλεκτροφόρων καλωδίων. Ο κίνδυνος ατυχημάτων είναι ακόμα μεγαλύτερος στιςπεριπτώσεις χρήσης φορητών μηχανών ή οργάνων. Το μονωτικό υλικό που χρησιμοποιείται σ' αυτά τα μηχανήματα, συχνά υφίσταται μεγάλη φθορά. Ταηλεκτροφόρα καλώδια φθείρονται εύκολα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται βραχυκύκλωμα.
  • Αν συμβεί βραχυκύκλωμα μέσα ή κοντά σε δοχείο με εκρηκτικό μίγμα αερίου και αέρα, οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές.
  • Αν χρησιμοποιηθούν πτητικά υγρά για τον καθαρισμό ηλεκτροκινητήρα και τεθεί αμέσως μετά τον καθαρισμό σε λειτουργία, μπορεί να προκληθείέκρηξη ή πυρκαγιά.
  • Συνηθισμένη αιτία θανατηφόρων ατυχημάτων είναι ησύνδεση ηλεκτροφόρων καλωδίων με αγωγούς αερίου.

Τα ηλεκτροφόρα καλώδια δεν πρέπει να κρέμονται από υλικά, όπως είναι οι πρόκες ή άλλα μεταλλικά άγκιστρα, επειδή αυτά μπορεί να φθείρουν το μονωτικό υλικό που καλύπτει τους ηλεκτροφόρους αγωγούς. Το τράβηγμα και το κουλούριασμα των καλωδίων μπορεί επίσης να προκαλέσει φθορές στο μονωτικό υλικό με το οποίο καλύπτονται.

 

Σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας ο εργαζόμενος θα πρέπει να:

  1. Κατεβάσει το γενικό διακόπτη
  2. Απομακρύνει τον παθόντα από το ηλεκτρικό ρεύμα χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο που είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού (π.χ. ξύλο, ύφασμα). Αυτός που θα επιχειρήσει την απομάκρυνση δεν πρέπει να αγγίξει το θύμα με γυμνά χεριά. Πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα ξηρό ξύλο ή πλαστικό για να τον σπρώξει ή να τον τραβήξει από τα ρούχα του (εάν είναι στεγνά) ή διαφορετικά να χρησιμοποιήσει γάντια ελαστικά χωρίς τρύπες και κοψίματα.
  3. Ξεκινήσει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (μαλάξεις καρδιάς και τεχνητή αναπνοή). Συχνά τα θύματα από ηλεκτροπληξία δεν αναπνέουν και χρειάζονται αμέσως τεχνητή αναπνοή, τα ηλεκτρικά εγκαύματα θεωρούνται μια από τις βαρύτερες κακώσεις που μπορεί να υποστεί ο ανθρώπινος οργανισμός.
  4. Τηλεφωνήσει ταυτόχρονα στο Ε.Κ.Α.Β. (166) και στην Άμεση Επέμβαση (100).
  5. Συνεχίσει τη προσπάθεια διάσωσης έως ότου αναλάβει ο γιατρός ή ο διασώστης του Ε.Κ.Α.Β.