«Η προαγωγή της υγείας στο χώρο εργασίας είναι μία συντονισμένη προσπάθεια των εργοδοτών, των εργαζομένων και της κοινωνίας, με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των ανθρώπων στο εργασιακό περιβάλλον»

Απόσπασμα από τη Διακήρυξη του Λουξεμβούργου για την προαγωγή της υγείας στο χώρο εργασίας

Οδηγος Υ&Α

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο του προσωρινού Οδηγού Υγιεινής και Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΟΥΑΠ) όπως συντάχθηκε από την Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας.

Κατέβασμα Αρχείου...