Οι χημικές ουσίες βρίσκονται παντού στη φύση και οι χημικές αντιδράσεις συμβαίνουν συνεχώς με ή χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπου. Οι χημικές αντιδράσεις που προκαλούνται με ανθρώπινη παρέμβαση, θα πρέπει να γίνονται με το μεγαλύτερο δυνατό έλεγχο με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για ανεπιθύμητα αποτελέσματα και ατυχήματα. Για το λόγο αυτό, πέρα από τους γενικούς κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους τους χώρους του Πανεπιστημίου, υπάρχουν ιδιαίτεροι κανόνες ασφαλείας για τους χώρους όπου χρησιμοποιούνται ή/και φυλάσσονται χημικές ουσίες. Για να μεγιστοποιηθεί η ασφάλεια σε τέτοιους χώρους, θα πρέπει κάθε εργαζόμενος/η ή εκπαιδευόμενος/η να γνωρίζει τους πιθανούς κινδύνους και να τηρεί πιστά τους ενδεδειγμένους κανόνες ασφαλείας. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θέτει μόνο τον εαυτό του σε κίνδυνο αλλά και όλους τους άλλους που βρίσκονται στο χώρο.

Ο χώρος και του πιο απλού χημικού εργαστηρίου θα πρέπει να θεωρείται και να αντιμετωπίζεται ως χώρος αυξημένου κινδύνου. Προκειμένου να μειωθούν αυτοί οι κίνδυνοι θα πρέπει να είναι διαμορφωμένος κατάλληλα και να λειτουργεί με βάση ορισμένους αυστηρά τηρούμενους κανόνες.

Μπορείτε να διαβάσετε τον πλήρη οδηγό περί Υγιεινής και Ασφάλειας στο Βιολογικά Εργαστήρια εδώ.