Εργονομία είναι ένας τρόπος μελέτης και σχεδιασμού της εργασίας με σκοπό την οργάνωση της, ώστε να ανταποκρίνεται στις ικανότητες και τις ανάγκες των ανθρώπων που την εκτελούν. Στην εποχή μας η χειρωνακτική εργασία αντικαθίσταται όλο και περισσότερο από τις μηχανές. Αυτή η αυξανόμενη χρήση μηχανών και αυτοματισμού, έχει σαν συνέπεια το γρηγορότερο ρυθμό εργασίας και έχει διαφοροποιήσει την κατανομή εργασίας, κάνοντας την μερικές φορές ανιαρή.

 Σκοπός της εργονομίας στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου είναι η διασφάλιση ότι το εργασιακό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι εναρμονισμένο με τα εργασιακά, ερευνητικά και εκπαιδευτικά καθήκοντα των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σε αυτό. Παρόλο που ο άνθρωπος είναι ευέλικτος και ευπροσάρμοστος, υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε ατομικό επίπεδο, όπως διαφορές στο φυσικό μέγεθος και στη μυϊκή δύναμη, αλλά και σε επίπεδο δεξιοτήτων και πολιτισμικών διαφορών που προσδιορίζονται δυσκολότερα.

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών απασχολείται ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων που περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες, ενώ δραστηριοποιείται σε αυτό και ένας ακόμη μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευόμενων φοιτητών. Η εργονομία βρίσκει εφαρμογή σε όλες τις εργασιακές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες των ανθρώπων αυτών, οι οποίες παρουσιάζουν πνευματικές, τεχνικές και χειρονακτικές πτυχές.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τον πλήρη οδηγό Υγιεινής και Ασφάλειας περί εργονομίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.