6ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

(ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018)

 

seminar2018

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16 και Τρίτη 17 Απριλίου 2018 από 08.30-15.00 και θα καλύψει θέματα Υγείας και Ασφάλειας στους εργαστηριακούς χώρους.

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου η παρακολούθηση του Σεμιναρίου είναι υποχρεωτική και τις δύο ημέρες (και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου) για όλους τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες των σχολών: Βιολογίας, Γεωλογίας, Φυσικής, Χημείας, Επιστήμης των Υλικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικών Η/Υ, Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Ιατρικής (εκτός του ΔΠΜΣ "Δημόσια Υγεία"), Φαρμακευτικής, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών. Εξαιρούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες που έχουν παρακολουθήσει το Σεμινάριο Υγιεινής & Ασφάλειας ως μεταπτυχιακοί φοιτητές σε επίπεδο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Για τους φοιτητές των Τμημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, θα διοργανωθεί σεμινάριο στο Αγρίνιο σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα.

Η επιτυχής παρακολούθηση του σεμιναρίου πιστοποιείται τόσο από την παρακολούθηση και των δύο ημέρων όσο και από την εξέταση η οποία θα γίνει ηλεκτρονικά την Τετάρτη 18/4/2018.