Την Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε από την 6η Ε.Μ.Α.Κ. άσκηση της ομάδας  αντιμετώπισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών, Πυρηνικών απειλών & Τεχνολογικών Ατυχημάτων  (Χ.Β.Ρ.Π. & Τ.Α.), στο κτίριο Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Σκοπός  της  άσκησης ήταν η αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας της μονάδας στην αντιμετώπιση Χ.Β.Ρ.Π. και Τ.Α συμβάντων.

Σύμφωνα με το σενάριο στο χώρο των εργαστηρίων κατά τη διάρκεια πρακτικής εξάσκησης φοιτητών, υπήρξε διαρροή αερίου με αποτέλεσμα φοιτητής να χάσει τις αισθήσεις του και κατά την πτώση του να σπάσει  στο έδαφος φιάλη  γεμάτη με υγρό φωσφορικού οξέως.  

Η ομάδα Χ.Β.Ρ.Π. της 6ης Ε.Μ.Α.Κ. επενέβη στο συμβάν κάνοντας τις απαραίτητες ενέργειες ανίχνευσης, επέμβασης, διάσωσης, περισυλλογής και απολύμανσης σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια και μνημόνια ενεργειών.

Δείτε το βίντεο στην διεύθυνση http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=0XHb2m3wzHA