Οι πιο κοινές αιτίες τραυματισμών στα χημικά εργαστήρια είναι:

Τραύματα από σπασμένα υαλικά ή κοπτερά αντικείμενα

Τραυματισμός ματιού

Τα προστατευτικά γυαλιά πρέπει να φοριούνται καθ’όλη τη διάρκεια της παραμονής και εργασίας στο χημικό εργαστήριο.